όροι & προϋποθέσεις χρήσης

όροι & προϋποθέσεις χρήσης

Με την περιήγηση στο zoomi.gr , αυτόματα αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, την πολιτική προστασίας απορρήτου και την πολιτική για τα Cookies. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ :

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, σκίτσα, βίντεο, γραφικά, λογότυπα) ανήκει αποκλειστικά στο zoomi.gr ή τρίτους, προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται στους επισκέπτες (χρήστες) για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Η χρήση ή και παραποίηση λογοτύπων που περιέχονται στην ιστοσελίδα απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων και περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάφραση, τροποποίηση και γενικά χρήση με οποιονδήποτε τρόπο όλου του περιεχομένου ή μέρους του, για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τη μη εμπορική, προσωπική χρήση. 

Το zoomi.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να μην προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν θεωρείτε πως οποιαδήποτε ανάρτηση του zoomi.gr προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε κατά τις διατάξεις του άρθρου 66Ε του Ν.2121/1993 στο e-mail: info@zoomi.gr , προσδιορίζοντας τα δικαιώματα που πιστεύετε ότι προσβάλλονται (απόσπασμα κειμένου, φωτογραφία, εικόνα κλπ). Το zoomi.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ελέγξει τα στοιχεία και να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά σας. Το zoomi.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει αποσπάσματα από δημοσιεύσεις και έργα τρίτων για λόγους ενημέρωσης και τεκμηρίωσης των άρθρων του, που συνοδεύονται πάντα από τον σύνδεσμο της πηγής και τα ονόματα των συντακτών/συγγραφέων/δημιουργών/εκδοτών (εφόσον τα ονόματα εμφανίζονται στην πηγή). Το zoomi.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει αποσπάσματα βίντεο και ήχου για λόγους προώθησης και ενημέρωσης, πάντα υπό τους όρους των δημιουργών τους. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ zoomi.gr :

Ο επισκέπτης του zoomi.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το zoomi.gr απευθύνεται σε ενήλικους. Όσοι έχουν την επιμέλεια ανηλίκων, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την πρόσβαση αυτών στο διαδίκτυο. Το zoomi.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, υλική ή μη, προκληθεί από τυχόν πρόσβαση ανηλίκων στην ιστοσελίδα του. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

Το zoomi.gr διενεργεί αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και έλεγχο ακρίβειας, ορθότητας, σαφήνειας και πληρότητας των πληροφοριών και του περιεχομένου του zoomi.gr, ωστόσο δεν εγγυάται την ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα αυτών. Το zoomi.gr δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης κάθε θετικής ή αποθετικής, υλικής ή μη, ηθικής βλάβης ή ζημίας που τυχόν προκληθεί από ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε συνεργαζόμενου στην ιστοσελίδα προσώπου και οφειλόμενης, ενδεικτικά, στην πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, στη μη ορθότητα ή μη πληρότητα του περιεχομένου τους, μη διαθεσιμότητα ή μη καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Το zoomi.gr δεν ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, κακόβουλου λογισμικού ή άλλων επιζήμιων στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εν γένει ηλεκτρονικό εξοπλισμό του επισκέπτη του zoomi.gr . Ομοίως δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού του τόπου ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλμα.

Απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται σε διάφορες δημοσιεύσεις, κείμενα και άρθρα του zoomi.gr αποτελούν απόψεις και γνώμες των συντακτών τους και όχι της ιστοσελίδας μας. Το zoomi.gr δεν ευθύνεται για ενέργειες, παραλείψεις και/ή πταίσμα των συντακτών των δημοσιευμάτων του zoomi.gr . Σε κάθε περίπτωση, αν θεωρείτε ότι προσβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμά σας ή ότι περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail:  info@zoomi.gr

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο zoomi.gr , δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη, συμβουλή ή προτροπή, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του zoomi.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ :

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners και εν γένει αναφορές (από κοινού οι “σύνδεσμοι”) σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού “διαδικτυακοί τόποι τρίτων”), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στο zoomi.gr . Το zoomi.gr δε συνδέεται με τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ούτε αντλεί οποιοδήποτε όφελος από την τοποθέτηση των συνδέσμων.

Οποιοσδήποτε σύνδεσμος προς διαδικτυακό τόπο τρίτου παρέχεται για τη διευκόλυνση και/ή πληρέστερη ενημέρωση του χρήστη και το zoomi.gr δεν αποδέχεται, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (όπως ενδεικτικώς διαφήμιση ή πώληση) μέσω των τόπων αυτών, ούτε για την οικεία πολιτική προστασίας απορρήτου και την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και εν γένει για την καταλληλότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου τους. Σας καλούμε να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους χρήσης και πολιτικές (απορρήτου, cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση διαδικτυακού τόπου τρίτου, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΕΔΙΟ-ΧΡΗΣΗΣ :  

Το zoomi.gr είναι σύμφωνο με την ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό, οι δε χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων της χώρας/των χωρών στους οποίους υπόκεινται. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ :

Οι ανωτέρω Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις θεμελιώνονται ή απορρέουν από αυτά, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση και το περιεχόμενο του zoomi.gr στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ :

Τυχόν ακυρότητα όρου ή διάταξης εκ των ανωτέρω δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :

Το zoomi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών.

Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε το zoomi.gr, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης, η οποία έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.